در و پنجره دوجداره آلومینیومی و تفاوت های آن با پنجره های UPVC